പനയോലകള്‍

Wednesday, February 13, 2008

ഇന്നലെകളുടെ മരണം

"കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കൊതിയും രുചിയും രണ്ടാണന്നു ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഞാന്‍ വീട്ടുകാരനും അവള്‍ വിരുന്നുകാരിയുമായി മാറി. ബന്ധം ഉലഞ്ഞു".

അടുത്തയിടക്ക്‌ മലയാള മനോരമ ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പില്‍ വന്ന എന്റെ ഒരു കഥ 'ഇന്നലെകളുടെ മരണം' പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. ബൂലോകരെ വായിച്ചാലും, അഭിപ്രായം അറിയിച്ചാലും.
Tuesday, February 05, 2008

ജനുവരിയുടെ മുടിനിറയെ മഞ്ഞിന്‍പൂക്കള്‍!