പനയോലകള്‍

Tuesday, March 22, 2011

സെപ്തംബർ 14

ദൈവമേ നീ എവിടെയായിരുന്നു? ആകാശത്തിന്റെ അതിരുകളിലോ? അപാരമായ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലോ? അതോ വിസ്തൃതമായ മണലാരണ്യത്തിലോ? മഞ്ഞു മൂടിയ മലകളിലോ? കരിഞ്ഞു ചാമ്പലായ മനുഷ്യമനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക്‌ മുമ്പേ നീ ഒളിച്ചോടിയിരുന്നോ, അവരുടെ പ്രാർഥനകൾ കേൾക്കുവാനാവാത്ത ഒരിടത്തേക്ക്?

ഇവിടെ വായിക്കുക