പനയോലകള്‍

Sunday, March 23, 2008

ബൂലോകര്‍ക്ക്‌ ഈസ്റ്റര്‍ ആശംസകള്‍!


കേരളത്തില്‍ ഈസ്റ്റര്‍ സമയത്ത്‌ വിരിഞ്ഞിരുന്ന ലില്ലിപൂക്കളുടെയും അന്നത്തെ ഈസ്റ്ററിന്റെയും ഓര്‍മ്മക്കായി.
കണക്ടിക്കട്ടിലിലുള്ള എന്റെ വീട്ടിലിലും ഈസ്റ്റര്‍ സമയത്ത്‌ ഈ ലില്ലികള്‍ പൂക്കുന്നു.

6 Comments:

At March 23, 2008 1:03 AM, Blogger റീനി said...

ബൂലോകര്‍ക്ക്‌ ഈസ്റ്റര്‍ ആശംസകള്‍!

കേരളത്തില്‍ ഈസ്റ്റര്‍ സമയത്ത്‌ വിരിഞ്ഞിരുന്ന ലില്ലിപൂക്കളുടെയും അന്നത്തെ ഈസ്റ്ററിന്റെയും ഓര്‍മ്മക്കായി.
കണക്ടിക്കട്ടിലിലുള്ള എന്റെ വീട്ടിലിലും ഈസ്റ്റര്‍ സമയത്ത്‌ ഈ ലില്ലികള്‍ പൂക്കുന്നു.

 
At March 23, 2008 1:10 AM, Blogger കുഞ്ഞന്‍ said...

എല്ലാ ബൂലോക കൂടപ്പിറപ്പുകള്‍ക്കും ഈസ്റ്റര്‍ ദിനാശംസകള്‍..!

നന്മയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ദിനങ്ങള്‍ വന്നുചേരട്ടേ..!

 
At March 23, 2008 10:44 AM, Blogger സാരംഗി said...

നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കള്‍.
നന്ദി. റീനിയ്ക്കും ഈസ്റ്റര്‍ ആശംസകള്‍.

 
At March 24, 2008 3:10 AM, Blogger ജോണ്‍ജാഫര്‍ജനാ<>J3 said...

റീനിയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും വൈകിയ ഈസ്റ്റര്‍ ആശംസകള്‍!

 
At March 25, 2008 9:35 AM, Blogger ഹരിശ്രീ said...

മനോഹരമായ പൂക്കള്‍...

വൈകിയ ഈസ്റ്റര്‍ ആശംസകള്‍...
:)

 
At March 30, 2008 2:19 PM, Blogger Saha said...

റീനീ...
ഈസ്റ്റര്‍ നന്നായി ആഘോഷിച്ചുവെന്നു കരുതട്ടെ?
ചിത്രം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. ചിലര്‍ ഈ ചെടിക്കും “മണി പ്ലാന്‍‌റ്” എന്നു വിളിക്കുന്നതുകേട്ടിട്ടുണ്ട്.
സഹ

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home