പനയോലകള്‍

Wednesday, December 29, 2010

പുതുവത്സരാശംസകള്‍ഓരോ മണല്‍ത്തരിയെയും നമുക്ക്‌ സ്പര്‍ശിക്കാനാവില്ല,ഓരോ പുല്‍ക്കൊടിയെയും നമുക്ക്‌ തലോടാനാവില്ല. അനന്തമായ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ കുതിപ്പിനിടയില്‍ വഴിയോരത്ത്‌ ഒരു നിമിഷം നില്‍ക്കൂ. ഭൂമിയുടെ കനിവില്‍, അരുമയായൊരു തലോടലിനായി, മൃദുലമായൊരു സ്പര്‍ശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കും ഒരുകൂട്ടം പുല്‍ക്കൊടികളുണ്ടാവാം. പ്രപഞ്ചം വഴി തെളിക്കുമീ യാത്രയില്‍, ഒരു പക്ഷെ മടങ്ങുവാന്‍ വഴിമറന്നേക്കും ഈ യാത്രയില്‍, നാം ഒന്നുമല്ല, നമുക്കൊന്നുമില്ല, കൂടെക്കൊണ്ടുനടക്കുവാന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ ഒരു പിടി സ്നേഹം മാത്രം. ആ സ്നേഹം നേടിയെടുക്കൂ, പങ്കു വെക്കൂ.........

പുതുവത്സരാശംസകള്‍!

3 Comments:

At December 29, 2010 8:58 AM, Blogger റീനി said...

പ്രപഞ്ചം വഴി തെളിക്കുമീ യാത്രയില്‍, ഒരു പക്ഷെ മടങ്ങുവാന്‍ വഴിമറന്നേക്കും ഈ യാത്രയില്‍, നാം ഒന്നുമല്ല, നമുക്കൊന്നുമില്ല, കൂടെക്കൊണ്ടുനടക്കുവാന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ ഒരു പിടി സ്നേഹം മാത്രം. ആ സ്നേഹം നേടിയെടുക്കൂ, പങ്കു വെക്കൂ.........
പുതുവത്സരാശംസകള്‍!

 
At December 31, 2010 5:09 AM, Blogger ചെറുവാടി said...

നന്മയും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു.

 
At February 06, 2011 11:52 AM, Blogger chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

പുതുവത്സരാശംസ കൊള്ളാം !

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home