പനയോലകള്‍

Sunday, July 30, 2006

കാല്‍വെപ്പ്‌

ഇത്‌ ഒരു തുടക്കം. ഒരീസം ഞാന്‍ തിരിച്ചു വരും. ഇമ്മിണി നേരം കിട്ടട്ടെ.